Chào mừng bạn đến với thế giới Mathtasy! Nơi đây bạn có thể mua sắm các sản phẩm của Mathtasy và tìm hiểu về thế giới toán học kỳ thú.

Bài tập Số học

310.000

Lý thuyết số, hay còn gọi là Số học, luôn là một phân nhánh hấp dẫn nhất của Toán học, nó đã xuất hiện từ thời cổ đại, để lại không biết bao nhiêu vấn đề mà đến tận ngày nay vẫn chưa có lời giải. Lý thuyết số đặc biệt nghiên cứu tính chất của số nguyên, về các vấn đề chia hết, ước chung, bội chung, số nguyên tố, phương trình nghiệm nguyên,…. Mỗi một vấn đề được đặt ra của Lý thuyết số tuy được thể hiện một cách rất đơn giản nhưng cách giải quyết nó lại rất tinh tế và không đơn giản như cách mà câu hỏi của nó thể hiện.

GIỚI THIỆU

Lý thuyết số, hay còn gọi là Số học, luôn là một phân nhánh hấp dẫn nhất của Toán học, nó đã xuất hiện từ thời cổ đại, để lại không biết bao nhiêu vấn đề mà đến tận ngày nay vẫn chưa có lời giải. Lý thuyết số đặc biệt nghiên cứu tính chất của số nguyên, về các vấn đề chia hết, ước chung, bội chung, số nguyên tố, phương trình nghiệm nguyên,…. Mỗi một vấn đề được đặt ra của Lý thuyết số tuy được biểu hiện ra rất đơn giản nhưng cách giải quyết lại rất tinh tế và khác biệt hẳn so với sự biểu hiện ấy.

MỤC LỤC

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Chia hết và chia có dư
II. Ước chung lớn nhất
III. Bội chung nhỏ nhất
IV. Số nguyên tố

B. BÀI TẬP
I. Chia hết và chia có dư
II. Ước chung lớn nhất
III. Bội chung nhỏ nhất
IV. Số nguyên tố

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Phần nguyên và phần phân của số thực
II. Hàm số số học có tính chất nhân
III. Số các ước và tổng các ước của một số tự nhiên
IV. Hàm số Euler φ(n)

B. BÀI TẬP
I. Phần nguyên và phần phân của số thực
II. Số các ước và tổng các ước
III. Hàm số Euler

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Đồng dư thức
II. Vành các lớp thặng dư
III. Hệ thặng dư đầy đủ. hệ thặng dư thu gọn
IV. Định lý Euler, Fermat, Wilson

B. BÀI TẬP
I. Đồng dư thức
II. Định lý Euler, Fermat, Wilson
III. Vành các lớp thặng dư – hệ thặng dư

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Các khái niệm chung
II. Phương trình đồng dư bậc nhất một ẩn ax≡b mod m,a≢0 mod m
III. Phương trình đồng dư bậc cao theo modun nguyên tố

B. BÀI TẬP
I. Phương trình, hệ phương trình đồng dư bậc nhất một ẩn
II. Phương trình đồng dư bậc cao một ẩn
III. Định lý thặng dư Trung Hoa

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Thặng dư bậc hai
II. Ký hiệu Legendre
III. Ký hiệu Jacobi
IV. Phương trình đồng dư bậc hai theo modun hợp số

B. BÀI TẬP

Bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 8000.
Các số nguyên tố đặc biệt.

BỘ SẢN PHẨM GỒM:

Với khả năng chỉnh sửa và tùy biến từ file DOCX Microsoft Word, bạn hoàn toàn có thể làm chủ sản phẩm mình đã mua, tự do sử dụng để có thể trở thành nguồn tư liệu, ngân hàng câu hỏi/bài tập. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo cách thức trình bày, bố cục văn bản từ Mathtasy.

BẢN XEM THỬ

Tác giả

Đỗ Minh Triết

Nhà xuất bản

Tài liệu tự do

Năm xuất bản

2022

Dạng thức

ebook

Định dạng file

DOCX, PDF, PNG

Số trang

205

Phiên bản

22.7

Dung lượng

23.80 MB

There are no reviews yet.

Add a review

Be the first to review “Bài tập Số học”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
  • No products in the cart.